Vilken typ av undersökningar är just du intresserad av?

Medarbetarenkäter
Vi har jobbat med medarbetarundersökningar för kommuner i över 5 år. I verktyget finns alla frågor vi arbetat med och jämförelseindex för varje fråga. Du kan själv välja vilka frågor du vill ha med eller ta bort.

Elevenkäter
I vår databas finns färdiga mallar att utgå ifrån när du konstruerar din enkät.

Medborgarenkäter
Vi har två färdiga mallar. En kort och enkel som passar väl att länka till från er kommuns hemsida. Vi har också den mer detaljerade versionen som tar längre tid att fylla i men ger mer information. Du kan självklart utveckla en egen enkät

Brukarenkäter
Vi har mallar klara i databasen för olika typer av brukarenkäter.

Kunskapstester
Behöver du tester för datakörkort, ekonomikunskap etcetera kan du skapa det i vårt verktyg.

Övriga enkäter
Du kan själv skapa helt egna enkäter för de behov ni har. Om du behöver hjälp ställer vi gärna upp och bollar idéer.
© 2010
Kommunenkäter är ett projekt som drivs av Brightside AB
För mer information se www.brightside.se