Referenser

Tricconec och Brightside har en gedigen erfarenhet från alla typer av undersökningar.

Tillsammans har vi erfarenhet av mer än 50 kommunprojekt. Under dessa projekt har vi skapat det unika jämförelseindexet på frågenivå där varje enskild kommun kan jämföra sig med ett statistiskt verifierat index. Detta index bygger på mer än 50 000 unika respondenter enbart från kommuner i Sverige

Detta tillsammans med möjligheten att följa upp den egna kommunens förändring mellan olika mätningar gör att alla våra kommunkunder har valt oss som leverantör under många år.

Om ni vill ha kontakt med några referenser kontakta oss på Tricconec AB eller Brightside AB.

© 2010
Kommunenkäter är ett projekt som drivs av Brightside AB
För mer information se www.brightside.se