PRESSMEDDELANDE från Kommunenkäter
2008-10-14


Kommuner satsar på personalen

Hela 85% av landets kommuner satsar på personalen genom att kontinuerligt genomföra personalundersökningar i någon form. Men hälften av landets kommuner saknar idag verktyg för att kunna skapa och publicera webbenkäter för personalundersökningar. Det visar en undersökning som gjorts bland 130 av landets kommuner.

Gör personalundersökning vartannat år
I undersökningen har personalchefer besvarat frågor om hur man undersöker och arbetar med personalenkäter. Av de som besvarat enkäten anser 51 procent att vartannat år är lagom intervall för att genomföra personalundersökningar. 31 procent anser att man bör göra undersökningen en gång per år.

Distribution av enkäter
Enbart 3% anser att man kommer jobba vidare med enbart ”pappersenkäter” medan 52% av kommunerna i undersökningen tycker att man bäst bör ha en mix genom att använda främst webbenkäter men kompletterat med pappersenkäter. 27% tycker att man inom kommunen kan använda sig av enbart webbenkäter.

Många saknar idag verktyg för webbundersökning
56% av kommunerna har idag ett verktyg för webbenkäter. Hela 44% av kommunerna i undersökningen har idag inget verktyg som man arbetar med rörande webbenkäter.

Det ska vara enkelt att skapa och genomföra webbenkäter
Den viktigaste egenskapen hos ett verktyg anser kommunerna vara ”Enkelhet att skapa och genomföra enkäter”. En annan viktig egenskap är att verktyget har en hög funktionalitet. Priset för ett verktyg anses inte lika viktigt för kommunerna.

81% av kommunerna anser att det är av yttersta vikt att det finns färdiga rapporter och statistik som genereras med automatik från ett verktyg när en enkätundersökning är genomförd.

I 40% av kommunerna finns fler än 10 personer som ska kunna skapa webbenkäter.

Statistikansvarig och producent
Tricconec AB
Byvägen 7
171 49 Solna

Förfrågningar
Richard Torsslow
Tfn: 08- 411 377 00
E-post: richard@kommunenkater.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Kommunenkäter erbjuder kommuner ett enkelt sätt att ställa frågor och testa kunskap. Det är ett samarbete
mellan Tricconec AB och Brightside AB

 

Ladda ner pressmeddelandet som pdf ››
Läs mer om vår produkt ››
© 2010
Kommunenkäter är ett projekt som drivs av Brightside AB
För mer information se www.brightside.se