Om Kommunenkäter

Kommunenkäter är ett projekt som drivs gemensamt av Tricconec AB och Brightside AB.

Tricconec AB som funnits sedan år 2000 är specialiserade på enkätundersökningar för kommuner. Mer än 50.000 kommunanställda har besvarat Tricconecs personalenkät och ett unikt index har skapats.

Brightside AB har utvecklat ett enkätverktyg som funnits på marknaden sedan 1998. En mängd stora företag och organisationer inom och utom Sverige använder idag verktyget CompEx för att göra sina undersökningar.

Kommunenkäter är vår gemensamma satsning för att ge dig som gör undersökningar för kommuner ett färdigt verktyg inklusive frågor och enkätförslag.

Om du har några frågor eller önskar mer information kontakta gärna oss på info@kommunenkater.se
Med vänlig hälsning

Richard Torsslow
Tricconec AB

Thorbjörn Rättargård
Brightside AB© 2010
Kommunenkäter är ett projekt som drivs av Brightside AB
För mer information se www.brightside.se