Kontakt

Vill du kontakta oss så gör du det lättast på:
info@kommunenkater.se

Eller direkt till oss som jobbar på kommunenkäter

Niklas Kagevik
niklas@kommunenkater.se eller på telefon 070-369 84 78

Thorbjörn Rättargård
thorbjorn@kommunenkater.se eller på telefon 070-369 84 79
© 2010
Kommunenkäter är ett projekt som drivs av Brightside AB
För mer information se www.brightside.se