Att jobba med kommunenkäter är enkelt!

Genomförande
 • Vi tillhandahåller detaljerade checklistor för
  alla delar som ingår i en undersökning.
 • Genom att följa checklistan säkerställer
  du att ingenting missas.
 • Du kan skapa din egen enkät och kan med
  fördel använda de mallar som finns förprogrammerade.
 • Du lägger upp enkäten.
 • Skapa distributionslista med e-postadresser och
  ladda upp.
 • Skicka ut enkäten till respondenterna.
 • Skicka ut en påminnelse om nödvändigt till de
  som ej besvarat enkäten
 • När undersökningen är avslutad tar du hem all
  insamlade data till din egen dator och kan nu
  börja jobba med resultatet.
 • Enkelt!© 2010
Kommunenkäter är ett projekt som drivs av Brightside AB
För mer information se www.brightside.se